Publikacje

2022

 

Paulina Mayer, Anna G. Dmitruk, Nicole Leja, Emilia Pakiet, Pull-off strength of fibre-reinforced composite polymer coatings on steel substrate. Journal of Adhesion. 2022, vol. 98, nr 3, s. 286-304.

Jacek Iwko, Roman M. Wróblewski, Verified model of plasticization of polymers during injection moulding as a tool optimizing the design of injection moulding machine components. International Scientific Journal Mathematical Modeling. 2022, R. 6, nr 1, s. 9-12.

 

2021

 

Krzysztof Naplocha, Anna G. Dmitruk, Jakub Grzęda, Jacek Kaczmar, The effect of an Al-based cellular structure on the thermal performance of a zeolite-based hybrid heat accumulator. International Communications in Heat and Mass Transfer. 2021, vol. 129, art. 105724, s. 1-9.

Paulina Mayer, Odlewanie tworzyw sztucznych. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle. 2021, nr 3, s. 38-40.

Paulina Mayer, Anna G. Dmitruk, Marta Jóskiewicz, Mateusz Głuch, Pull-off strength of fiber-reinforced composite polymer coatings on aluminum substrate. Journal of Adhesion. 2021, vol. 97, nr 15, s. 1371-1387.

Paulina Mayer, Anna G. Dmitruk, Jacek Kaczmar, Adhesion of functional layers based on epoxy and polyurethane resins for aluminum substrate. International Journal of Adhesion and Adhesives. 2021, vol. 109, art. 102899, s. 1-6.

Anna G. Dmitruk, Krzysztof Naplocha, Joanna B. Pach, Dariusz Pyka, Grzegorz J. Ziółkowski, Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Experimental and numerical study of ballistic resistance of composites based on sandwich metallic foams. Applied Composite Materials. 2021, vol. 28, s. 2021-2044.

Joanna B. Pach, Ewa Kuterek, Investigation of the quasi-static penetration resistance behaviour of carbon/aramid fibre-reinforced PP laminate. Materials. 2021, vol. 14, nr 4, art. 709, s. 1-17.

Ryszard Steller, Jacek Iwko, New approach to melt pressure determination during screw channel flow. International Polymer Processing. 2021, vol. 36, nr 2, s. 1-8.

 

2020

 

Andrzej Vogt*, Jacek Kaczmar, Paulina Mayer, Aleksandra Brzostek, Leszek Nowosielski*, Rafał Przesmycki*, Properties of composite materials absorbing electromagnetic waves on the styrene-butadiene-styrene copolymer matrix with EMCCO-201 filler. Polimery. 2020, vol. 65, nr 7/8, s. 542-549.

Paulina Mayer, Anna G. Dmitruk, Marek Lubecki, Michał Stosiak, Adhesion of epoxy coatings with micrometer size fillers to steel substrate. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2020, vol. 58, nr 2, s. 437-443.

Joanna B. Pach, Natalia Frączek, Jacek Kaczmar, The effects of hybridisation of composites consisting of aramid, carbon, and hemp fibres in a quasi-static penetration test. Materials. 2020, vol. 13, nr 20, art. 4686, s. 1-21.

Grzegorz J. Ziółkowski, Joanna B. Pach, Dariusz Pyka, Tomasz Kurzynowski, Krzysztof Jamroziak, X-ray computed tomography for the development of ballistic composite. Materials. 2020, vol. 13, nr 23, art. 5566, s. 1-19.

Anna G. Dmitruk, Krzysztof Naplocha, Jacek Kaczmar, Daniel A. Smykowski, Pin-fin metal alloy structures enhancing heat transfer in PCM-based heat storage units. Heat and Mass Transfer. 2020, vol. 56, s. 2265-2271.

Anna G. Dmitruk, Krzysztof Naplocha, Jakub Grzęda, Jacek Kaczmar, Aluminum inserts for enhancing heat transfer in PCM accumulator. Materials. 2020, vol. 13, nr 2, art. 415, s. 1-11.

Oliwia M. Trzaska, Roman M. Wróblewski, Alina Czekaj, Joanna Czyż, Jacek Kaczmar, The effect of methods of surface treatment of metal elements on their surface free energy, with a view to the formation of polymer–metal hybrid elements. Polimery. 2020, vol. 65, nr 11/12, s. 816-821.

Ryszard Steller, Jacek Iwko, Shear stress-dependent viscosity master curves for practical applications. Polymer Engineering and Science. 2020, vol. 60, nr 1, s. 44-54.

Jacek Iwko, Roman M. Wróblewski, Eksperymentalne badania nad poborem mocy przez układ uplastyczniający wtryskarki. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle. 2020, nr 6, s. 10-17.

 

2019

 

Krzysztof Naplocha, Anna G. Dmitruk, Paulina Mayer, Jacek Kaczmar, Design of honeycomb structures produced by investment casting. Archives of Foundry Engineering. 2019, vol. 19, nr 4, s. 76-80.

Adam Kurzawa, Jacek Kaczmar, The microstructure of composite materials in the EN AW-2024 alloy matrix reinforced by α-Al2O3 particles. Transactions of the Foundry Research Institute. 2019, vol. 59, nr 1, s. 3-13.

Anna G. Dmitruk, Krzysztof Naplocha i in., Development of pore-free Ti-Si-C MAX/Al-Si composite materials manufactured by squeeze casting infiltration. Journal of Materials Engineering and Performance. 2019, vol. 28, nr 10, s. 6248–6257.

Paulina Mayer, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Joanna B. Pach, Mirosław Bocian, Experimental and numerical studies on ballistic laminates on the polyethylene and polypropylene matrix. Journal of Mechanics. 2019, vol. 35, nr 2, s. 187-197.

Anna G. Dmitruk, Paulina Mayer, Joanna B. Pach, Pull-off strength and abrasion resistance of anti-corrosive polymer and composite coatings. International Journal of Surface Science and Engineering. 2019, vol. 13, nr 1, s. 50-59.

Joanna B. Pach, Paulina Mayer, Krzysztof Jamroziak, Sławomir Polak, Dariusz Pyka, Experimental analysis of puncture resistance of aramid laminates on styrene-butadiene-styrene and epoxy resin matrix for ballistic applications. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2019, vol. 19, nr 4, s. 1327-1337

Monika M. Duda, Joanna B. Pach, Grzegorz Lesiuk, Influence of polyurea composite coating on selected mechanical properties of AISI 304 steel. Materials. 2019, vol. 12, nr 19, art. 3137, s. 1-13.

Wojciech Pawlak, Wojciech Wieleba, Roman M. Wróblewski, Research of tribological properties of polylactide (PLA) in the 3D printing process in comparison to the injection process. Tribologia. 2019, nr 1, s. 25-28.

Roman M. Wróblewski i in.(PP), Visualization of particles arrangement during filling stage of polyamide 6 – metal insert injection molding. Polymer Engineering and Science. 2019, vol. 59, nr spec. s2, s. 1-8.

Wróblewski R. i in., Visualization of particles arrangement during filling stage of polyamide 6 – metal insert injection molding, Polymer Engineering and Science, 2019, s. 1-8.

Ireneusz Ciepacz, Zbigniew Mirski, Kazimierz Granat, Roman M. Wróblewski, Marek Socha, Galvanized coatings in connecting difficult-to-bond materials. Pt. 2, Influence of surface preparation on the adhesion of galvanized coatings deposited on passivating metal substrates. Ochrona przed Korozją. 2019, t. 62, nr 11, s. 364-371.

Jacek Iwko, Roman Wróblewski, Experimental study on energy consumption in the plasticizing unit of the injection molding machine. International Scientific Journal Industry 4.0. 2019, R. 4, nr 5, s. 241-245.

 

2018

 

Zimniak Z., Wróblewski R., Wpływ aktywacji powierzchni aluminium 7075 na wytrzymałość połączenia klejowego, Przegląd Spawalnictwa, 2018, vol. 90, 2, s. 31-34
 
Dmitruk A., Naplocha K. i in., Microwave assisted self-propagating high-temperature synthesis of Ti3SiC2 max phase, Composites Theory and Practice, 2018, 4, s. 241-244
 
Dmitruk A. i in., Development of pore-free Ti-Al-C MAX/Al-Si MMC composite materials manufactured by squeeze casting infiltration, Materials Characterization, 2018, vol. 146, s. 182-188
 
Dmitruk A., Naplocha K., Manufacturing of Al alloy matrix composite materials reinforced with MAX phases, Archives of Foundry Engineering, 2018, vol. 18, 2, s. 198-202
 
Dmitruk A., Naplocha K., Strojny-Nędza A., Thermal properties of Al alloy matrix composites reinforced with MAX type phases, Composites Theory and Practice, 2018, vol. 18, 1, s. 32-36
 
Trzaska O. i in., Characterization of composite electron sources (metal - insulator - vacuum), Jordan Journal of Physics, 2018, vol. 11, 1, s. 59-68
 
Mayer P., Badania przyczepności powłok polimerowych absorbujących promieniowanie elektromagnetyczne, Przetwórstwo Tworzyw, 2018, 3, s. 30-36
 
Mayer P., Odporność na uderzenia oraz ścieranie wybranych powłok antykorozyjnych : wyniki badań pomocne przy doborze powłoki do środowiska pracy, Lakiernictwo Przemysłowe. 2018, 4, s. 108-111
 
Mayer P., Badania udarności starzonych powłok polimerowych na podłożu stalowym. Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, 2018, vol. 6, 1, s. 1-5
 
Mayer P., Dmitruk A., Pach J., Impact and adhesion tests of composite polymer coatings on steel substrate. Composites Theory and Practice, 2018, vol. 18, 3, s. 156-161
 
 
 
Kucharczyk A., Naplocha K., Kaczmar J. i in.: Current status and recent developments in porous magnesium fabrication. Advanced Engineering Materials. 2018, vol. 20, s. 1-16
 
Dmitruk A., Mayer P., Pach J., Pull-off strength of thermoplastic fiber-reinforced composite coatings. Journal of Adhesion Science and Technology. 2018, vol. 32, nr 9, s. 997-1006
 
Kucharczyk A., Naplocha K., Kaczmar J. i in., Current status and recent developments in porous magnesium fabrication, Advanced Engineering Materials, 2018, vol. 20, nr 1, art. 1700562, s. 1-16
 
Kurzawa A., Naplocha K., Kaczmar J., Właściwości materiałów kompozytowych na osnowie stopu aluminium EN AW-2024 i miedzi, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika. 2018, t. 35, z. 90, s. 335-344.
 
Wróblewski R., Iwko J., Fidura G., Komputerowe wspomaganie projektowania form wtryskowych na przykładzie formy do obtrysku zaprasek, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 2018, 4, s. 28-31
 
 

2017

 
Trzaska O. i in., The effects of dielectric coatings on electron emission from tungsten, Applied Microscopy, 2017, vol. 47, 1, s. 36-42
 
Naplocha K., Dmitruk A. i in.: Encapsulated nitrates phase change material selection for use as thermal storage and heat transfer materials at high temperature in concentrated solar power plants. Energies, 2017, vol. 10, nr 9, s. 1-20
 
Dmitruk A., Naplocha K.: Tribological properties of AL matrix composites reinforced with MAX type phases. Composites Theory and Practice. 2017, nr 2, s. 90-96
 
Kucharczyk A., Naplocha K., Kaczmar J. i in.: Current status and recent developments in porous magnesium fabrication. Advanced Engineering Materials. 2017, s. 1-16
 
Naplocha K., Dmitruk A., Kaczmar J. i in.: Effects of cellular metals on the performances and durability of composite heat storage systems. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, vol. 114, s. 1214-1219
 
Mayer P., Kaczmar J. i in.: Patent. Polska, nr 226720. Zastosowanie powłoki absorbującej energię fal elektromagnetycznych : Int. Cl. F41H 3/02, G12B 17/02, H01F 1/42, H01Q 17/00, H05K 9/00. Zgłosz. nr 405813 z 28.10.2013. Opubl. 31.08.2017. 10 s.
 
Paszkowski M., Wróblewski R. i in.: Studies of the influence of temperature and the energy state of the surface layer of adsorbents on wall effects in soap-based greases, Tribology Letters. 2017, vol. 65, nr 1, s. 1-11.
 
Wróblewski R. i in.: Wpływ warunków eksploatacji rur wentylacyjnych na zmiany właściwości polipropylenu samogasnącego, z którego były wytworzone. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2017, t.20, nr 1, s. 121-130.
 
Kurzawa Adam, Pyka Dariusz, Pach Joanna i in.: Numerical modeling of the microstructure of ceramic-metallic materials. Procedia Engineering, 2017, vol. 199, s. 1495-1500
 
Paszkowski Maciej, Wróblewski Roman, Walaszczyk Aleksandra: Studies of the influence of temperature and the energy state of the surface layer of adsorbents on wall effects in soap-based greases, Tribology Letters. 2017, vol. 65, nr 1, s. 1-11
 
Koniuszewska Anna G., Naplocha Krzysztof: Microwave assisted self-propagating high-temperature synthesis of Ti2AlC MAX phase, Composites Theory and Practice, 2016, vol.2, s.109-112
 
Pach Joanna, Pyka Dariusz, Jamroziak Krzysztof, Mayer Paulina: The experimental and numerical analysis of the ballistic resistance of polymer composites, Composites. Part B, Engineering, 2017, vol.113, s. 24-30
 

2016

 
Trzaska Oliwia, Kaczmar Jacek, Wróblewski Roman i in.: The effect of the filled epoxy resin interlayers on the adhesion in polymer-metal hybrid joints, Polymer Processing. 2016, 1, s. 27-35
 
Koniuszewska Anna G., Kaczmar Jacek: Application of polymer based composite materials in transportation, Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 2016, vol32, 1, s. 1-23
 
Naplocha Krzysztof, Koniuszewska Anna G., Lichota Janusz, Kaczmar Jacek: Enhancement of heat transfer in PCM by cellular Zn-Al structure, Archives of Foundry Engineering, 2016, vol16, 4, s. 91-94
 
Mayer Paulina, Pach Joanna: Udarność kompozytowych powłok z tkaniną aramidową na podłożu stalowym, Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, 2016, vol4, 1, s. 6-10
 

Nakonieczny Leszek: Technologia wtryskiwania - wypełnienie gniazd formujących: wpływ wtryskarki na wypełnienie gniazda formującego, PlastNews, 2016, 5, s. 104-106

 
Nakonieczny Leszek: Dokładność a konstrukcja formy, PlastNews, 2016, 4, s. 67-68
 
Koniuszewska Anna, Naplocha Krzysztof: Microwave assisted self-propagating high-temperature synthesis of Ti2AlC MAX phase, Composites Theory and Practice, 2016, nr 2, s. 109-112
 
Koniuszewska Anna, Kaczmar Jacek: Application of polymer based composite materials in transportation, Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 2016, vol. 32, nr 1, s. 1-23
 
Trzaska Oliwia, Kaczmar Jacek, Wróblewski Roman i in.: The effect of the filled epoxy resin interlayers on the adhesion in polymer-metal hybrid joints, Przetwórstwo Tworzyw, 2016, 1, 27-35
 
Wróblewski Roman: Analiza wymaganego ciśnienia wtryskiwania przy pomocy Autodesk Moldflow Insight, PlastNews, 2016, 5, s. 108-112
 
 
 

2015

 
 
Kurzawa Adam, Kaczmar Jacek: Bending strength of composite materials with EN AC-44200 matrix reinforced with Ai2O3 particles, Archives of Foundry Engineering. 2015, vol. 15, nr spec. 1, s. 61-64
 
Naplocha Krzysztof, Kaczmar Jacek, Morgiel Jerzy: Local strengthening of EN AC-44200 Al alloy with ceramic fibers, Key Engineering Materials. 2015, vol. 662, s. 237-240
 
Trzaska Oliwia, Koniuszewska Anna, Kornacki Łukasz, Kaczmar Jacek: Połączenia hybrydowe polimer-metal wytwarzane w technologii wtryskiwania, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle. 2015, nr 3, s. 78-81
 
Koniuszewska Anna, Naplocha Krzysztof, Kaczmar Jacek: Zastosowanie lekkich elementów z kompozytów polimerowych i metalowych w budowie środków transportu, Technika Transportu Szynowego, 2015, R. 22, nr 12, s. 2650-2656
 
 
 
 
 
 
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - materiały : jak termoformować polistyren?, PlastNews. 2015, nr 10, s. 32-33
 
Nakonieczny Leszek: Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : styk dyszy i tulejki wtryskowej, PlastNews. 2015, nr 7/8, s. 31-32
 
Nakonieczny Leszek: Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : faza dochładzania, PlastNews. 2015, nr 5, s. 106-108
 
Nakonieczny Leszek: Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : faza wtrysku - prędkość wtrysku PlastNews. 2015, nr 3, s. 42-44
 
Mirski Zbigniew, Wróblewski Roman M., Gołembiewski Adam: Odporność połączeń klejowych na oddziaływanie wysokiej temperatury, Przegląd Spawalnictwa. 2015, R. 87, nr 10, s. 108-114
 
Mayer Paulina, Trzaska Oliwia, Dzięciołowska Martyna: Wytrzymałość na odrywanie elementów hybrydowych metal-polimer wytwarzanych metodą wtryskiwania. Przetwórstwo Tworzyw. 2015, t. 21, nr 3, s. 271-274
 
Mayer Paulina: Techniki pomiaru grubości powłok : dobór odpowiedniej metody, Lakiernictwo Przemysłowe, 2015, nr 1, s. 68-70

 

2014

 

Kaczmar Jacek, Naplocha Krzysztof, Morgiel Jerzy, Microstructure and strength of Al2O3 and carbon fiber reinforced 2024 aluminum alloy composites, Journal of Materials Engineering and Performance, 2014, vol. 23, nr 8, s. 2801-2808

Kaczmar Jacek, Granat Kazimierz, Kurzawa Adam, Grodzka Ewa, Physical properties of copper based MMC strengthened with alumina, Archives of Foundry Engineering, 2014, vol. 14, nr 2, s. 85-90

Naplocha Krzysztof, Granat Kazimierz, Kaczmar Jacek, Reactive melt infiltration of copper in Al-Cr preforms produced through combustion synthesis, Journal of Alloys and Compounds, 2014, vol. 613, s. 193-198

Dmitruk Anna, Kaczmar Jacek, Zastosowanie polimerów i kompozytów polimerowych w środkach transportu, Materiały Kompozytowe, 2014, nr 1, s. 17-20

Trzaska Oliwia, Dmitruk Anna, Kornacki Łukasz, Wróblewski Roman M., Kaczmar Jacek, Zastosowanie żywic epoksydowych jako warstw pro-adhezyjnych w wytwarzaniu kompozytów polimer-metal metodą wtryskiwania, Przetwórstwo Tworzyw, 2014, nr 4, s. 349-355

Nakonieczny Leszek, Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : faza wtrysku - ciśnienie wtrysku, PlastNews, 2014, nr 11, s. 44-45

Nakonieczny Leszek, Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : faza uplastyczniania - przeciwciśnienie, ciśnienie spiętrzania, PlastNews, 2014, nr 9, s. 50-51

Nakonieczny Leszek, Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : faza uplastyczniania - predkość uplastyczniania, PlastNews, 2014, nr 5, s. 89-90

Nakonieczny Leszek, Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : faza uplastyczniania - droga uplastyczniania, PlastNews, 2014, nr 4, s. 57-58

Nakonieczny Leszek, Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy : temperatury cylindra, PlastNews, 2014, nr 2, s. 40-42

Mayer Paulina, Fluidyzacyjne nanoszenie powłok polimerowych : szerokie zastosowanie, Lakiernictwo Przemysłowe, 2014, nr 5, s. 50-52

Mayer Paulina, Pietrzak Katarzyna, Ocena odporności na uderzenia powłok epoksydowych, poliestrowych i polietylenowych na stalowych podłożach, Przetwórstwo Tworzyw, 2014, nr 6, s. 512-516

Mayer Paulina, Bugała Aleksandra, Wytrzymałość na odrywanie powłok polimocznikowych od podłoża aluminiowego, Inżynieria Powierzchni, 2014, nr 3, s. 70-75

Mayer Paulina, Adhezja do podłoży : odporność na ścieranie powłok poliuretanowych, Lakiernictwo Przemysłowe, 2014, nr 4, s. 74-75

Mayer Paulina, Kaczmar Jacek, Wpływ chropowatości podłoża stalowego na wytrzymałość na odrywanie powłok polimocznikowych i poliuretanowych, Mechanik, 2014, R. 87, nr 7, s. 543-545

Mayer Paulina, Metody przygotowania podłoża stalowego przed nanoszeniem powłok polimerowych : przegląd i charakterystyka., Lakiernictwo Przemysłowe, 2014, nr 2, s. 57-59

 

2013

 

Dmitruk Anna G, Kaczmar Jacek, Kompozyty polimerowe w przemyśle motoryzacyjnym : zastosowanie polimerów i kompozytów polimerowych w środkach transportu. Cz. 1, Materiały Kompozytowe, 2013, nr 4, s. 8-11
 
Kaczmar Jacek, Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie elementów z materiałów kompozytowych, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
 
Kaczmar Jacek i in., Manufacturing, physical and tribological properties of Cu-ETP based MMC strengthened with Al2O3 particles, Technolog. 2013, nr 2, s. 35-39
 
Kaczmar Jacek i in., Bending strength and fracture investigations of Cu based composite materials strengthened with δ-Alumina fibres, Archives of Foundry Engineering. 2013, vol. 13, nr 2, s. 59-63
 
Kaczmar Jacek, Dmitruk Anna G., Analiza techniczna i ekonomiczna wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych i ze stali, Przetwórstwo Tworzyw. 2013, nr 1, s. 9-15
 
Kurzawa Adam, Granat Kazimierz, Grodzka Ewa, Naplocha Krzysztof, Kaczmar Jacek, Własności trybologiczne materiałów kompozytowych na bazie stopów EN AW-2024 i EN AW-7075, Archives of Foundry Engineering. 2013, vol. 13, spec. nr 1, s. 97-102
 
Nakonieczny Leszek, Technologia wtryskiwania - uruchamianie formy: siła zwarcia, PlastNews. 2013, nr 11, s. 51-53
 
Nakonieczny Leszek, Rozdmuch - po wytłaczaniu : butelczarki, PlastNews. 2013, nr 7/8, s. 48-50
 
Nakonieczny Leszek, Rozdmuch - po wytłaczaniu : zaawansowane systemy zmiany grubości ścianki wytłoczyny, PlastNews. 2013, nr 6, s. 50-53
 
Nakonieczny Leszek, Rozdmuch - po wytłaczaniu : grubość ścianki wytłoczyny, PlastNews. 2013, nr 5, s. 38-40
 
Nakonieczny Leszek, Rozdmuch - po wytłaczaniu : wytłaczanie ciągłe i okresowe., PlastNews. 2013, nr 4, s. 73-74
 
Nakonieczny Leszek, Rozdmuch - po wtryskiwaniu : butelki "PET"., PlastNews. 2013, nr 3, s. 60-61
 
Nakonieczny Leszek, Technologia rozdmuchu : po wytłaczaniu., PlastNews. 2013, nr 2, s. 56-58
 
Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie wyrobów. Cz. 10, Zjawisko relaksacji naprężeń., PlastNews. 2013, nr 4, s. 100-101
 
Mayer Paulina, Pach Joanna, Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji w świetle prawa Unii Europejskiej, Przetwórstwo Tworzyw, 2013, nr 5, s. 521-524
 
Pach Joanna, Mayer Paulina, Zagadnienia prawno-organizacyjne związane z zagospodarowaniem odpadów polimerowych w Polsce, Przetwórstwo Tworzyw, 2013, nr 5, s. 536-539
 
Trzaska Oliwia, Łączenie ze sobą różnych materiałów : rola adhezji w wytwarzaniu hybrydowych i warstwowych materiałów kompozytowych typu metal-polimer, Materiały Kompozytowe, 2013, nr 1, s. 47-50
 
 
 

2012

 
 
 
Mayer Paulina, Kaczmar Jacek, Odporność na uderzenia wybranych powłok polimerowych na substratach stalowych, Przetwórstwo Tworzyw. 2012, nr 3, s. 250-253
 
Naplocha Krzysztof, Kaczmar Jacek, Wear behavior of fiber-reinforced aluminum alloy composites, Advanced Materials & Processes. 2012, vol. 170, nr 3, s. 24-27
 
Pomorska Małgorzata, Kaczmar Jacek, Morgiel Jerzy, Naplocha Krzysztof, Tem investigation of interfaces formed between Saffil™ fibers and AA6061 and en ac 44200 aluminium alloys, Solid State Phenomena [Dokument elektroniczny]. 2012, vol. 186, s. 327-330
 
Trzaska Oliwia, Kaczmar Jacek, Elementy hybrydowe typu metal-polimer, Materiały Kompozytowe. 2012, nr 3, s. 22-26
 
Wróbel-Kwiatkowska Magdalena, Kaczmar Jaceki in., New biocomposites based on bioplastic flax fibers and biodegradable polymers, Biotechnology Progress. 2012, vol. 28, nr 5, s. 1336-1346.
 
Nakonieczny Leszek, Fakuma 2012 - subiektywnie., PlastNews. 2012, nr 11, s. 10-11
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - narzędzia : stempel rozciągający., PlastNews. 2012, nr 12, s. 38-40
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - narzędzia : dociskacze., PlastNews. 2012, nr 9, s. 40-41
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - narzędzia : narzędzia do produkcji opakowań., PlastNews. 2012, nr 7/8, s. 52-54
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - praktyka : jak nie popełnić błędu?, PlastNews. 2012, nr 3, s. 32-34
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - praktyka : dekorowanie., PlastNews. 2012, nr 5, s. 106, 108
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - praktyka : co trzeba wiedzieć o termoformierce., PlastNews. 2012, nr 4, s. 44-45
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - technologia : formowanie kształtek przeźroczystych., PlastNews. 2012, nr 2, s. 44, 46, 48
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - łączenie : łączenie w termoformowaniu., PlastNews. 2012, nr 1, s. 42-45
 
Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie wyrobów. Cz. 9, Zagadnienia pełzania., PlastNews. 2012, nr 12, s. 41-43, 46
 
Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie wyrobów. Cz. 8, Dodatkowe możliwości poprawy sztywności wyprasek., PlastNews. 2012, nr 7/8, s. 46-50
 
Wróblewski Roman M., Nakonieczny Leszek, Technologia wtryskiwania - projektowanie wyrobów. Cz. 7, Zagadnienia grubości ścianki i użebrowania., PlastNews. 2012, nr 6, s. 48-52
 
Nakonieczny Leszek, Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie wyrobów. Cz. 6, Jaka dokładność?, PlastNews. 2012, nr 4, s. 46-48
 
Nakonieczny Leszek., Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie wyrobów. Cz. 5, Nieznośny skurcz., PlastNews. 2012, nr 2, s. 29-32
 
Nakonieczny Leszek, Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie. Cz. 4, Internetowe bazy tworzyw polimerowych - szybki i sprawny sposób pozyskiwania danych., PlastNews. 2012, nr 1, s. 33-36
 
Pach Joanna B., Problem recyklingu poliuretanów spienionych freonami., Ekologia i Technika. 2012, R. 20, nr 3, s. 148-152
 
Pach Joanna B., Możliwości i problemy związane z wtórnym zagospodarowaniem spienionych (porowatych) poliuretanów na przykładzie przedsiębiorstwa zbiórki i recyklingu odpadów elektronicznych i elektrycznych., Przetwórstwo Tworzyw. 2012, nr 3, s. 266-270
 
Wasąg Agnieszka, Grafen w kompozytach, Materiały Kompozytowe, 2012, nr 4, s. 14-17
 
Wasąg Agnieszka, Polymer sorbents for control of enzyme level, Przetwórstwo Tworzyw, 2012, nr 3, s. 289-294
 
Wasąg Agnieszka, Zastosowanie polimerów w medycynie, Materiały Kompozytowe, 2012, nr 2, s. 49-53
 
 

2011

 
 
 
 
Naplocha Krzysztof, Kaczmar Jacek, Granat Kazimierz, Materiały kompozytowe (MMC) na osnowie stopu aluminium EN AC-44200, Materiały Kompozytowe. 2011, nr 0, s. 14-17
 
 
Wróblewski Roman M.,Kaczmar Jacek, Wpływ stanu powierzchni blachy stalowej na wytrzymałość mechaniczną połączeń typu polimer-metal wytwarzanych na drodze wtryskiwania, Przetwórstwo Tworzyw. 2011, nr 6, s. 552-556.
 
Wróblewski Roman M., Kaczmar Jacek, Wytwarzanie elementów hybrydowych typu polimer-metal metodą wtryskiwania, Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia : praca zbiorowa / pod red. Gabriela Wróbla. Cieszyn : Logos Press, 2011. s. 573-581
 
Kaczmar Jacek W., Trzaska Oliwia, Termoplastyczne tworzywa wysokotemperaturowe, Tworzywa sztuczne w przemyśle, 2011, nr 4, s.34-38;
 
Drzał Justyna, Wojtkowiak Marcin, Kaczmar Jacek: Nowoczesne lekkie struktury nośne. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle. 2011, nr 3, s. 62-64, 66
 
 
 
Morgiel Jerzy*, Naplocha Krzysztof, Pomorska Małgorzata*, Kaczmar Jacek: Microstructure and tensile properties of composities with high strength aluminium alloys matrix reinforced with Saffil™ fibers. Kompozyty. 2011, R. 11, nr 2, s. 136-141
 
 
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - narzędzia. Cz. 4, Aluminium., PlastNews. 2011, nr 12, s. 44
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - narzędzia. Cz. 3, Żywice jako materiał na narzędzia., PlastNews. 2011, nr 11, s. 40-42
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - narzędzia. Cz. 2, Nowy materiał - płyty narzędziowe., PlastNews. 2011, nr 10, s. 36-38
 
Nakonieczny Leszek, Termoformowanie - narzędzia. Cz. 1, Wzornik i forma, z czego?, PlastNews. 2011, nr 9, s. 36-37
 
Nakonieczny Leszek, Wróblewski Roman M: Technologia wtryskiwania - projektowanie : projektowanie wyrobów wtryskiwanych . PlastNews. 2011, nr 7/8, s. 38-39
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - obróbka dodatkowa. Cz. 6, Technologie alternatywne. PlastNews. 2011, nr 7/8, s. 44-46
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - obróbka dodatkowa. Cz. 5, Obróbka skrawaniem. PlastNews. 2011, nr 6, s. 40-42
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - obróbka dodatkowa. Cz. 4, Odcinanie i wykrawanie. PlastNews. 2011, nr 5, s. 100-101
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - obróbka dodatkowa. Cz. 3, Szacowanie sił rozdzielania. PlastNews. 2011, nr 4, s. 52-53
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - obróbka dodatkowa. Cz. 2, Rozdzielanie nożem. PlastNews. 2011, nr 3, s. 31-32
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - obróbka dodatkowa. Cz. 1, Jak obrabiać?. PlastNews. 2011, nr 2, s. 49-51
 
Nakonieczny Leszek: Projektowanie w technologii termoformowania. Cz. 3, Przewidziane do sztaplowania. PlastNews. 2011, nr 1, s. 37-39
 
Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie. Cz. 3, Dobór tworzywa., PlastNews. 2011, nr 11, s. 31-32
 
Wróblewski Roman M., Technologia wtryskiwania - projektowanie. Cz. 2, Kwestie najważniejsze., PlastNews. 2011, nr 9, s. 47-48
 
 
Pach Joanna B., Nieinstrumentalne metody szybkiej identyfikacji odpadów polimerowych dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego., Ekologia i Technika. 2011, R. 19, nr 4, s. 220-224
 
Pach Joanna B: Tworzywa sztuczne - odzysk i recykling. Recykling. 2011, nr 9, s. 32-33
 

 

 

 

2010

 
Kaczmar Jacek, Dąbrowska Joanna: Lekkie kompozyty warstwowe: zastosowania kompozytów warstwowych typu komórkowego w budowie środków transportu . Tworzywa Sztuczne i Chemia. 2010, R. 9, nr 2, s. 18-20
 
 
 
 
Kaczmar Jacek, Naplocha Krzysztof: Wear behaviour of composite materials based on 2024 Al-alloy reinforced with δ alumina fibres. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2010, vol. 43, iss. 1, s. 88-93
 
Kaczmar Jacek, Wróblewski Roman: Wpływ parametrów wtryskiwania na wytrzymałość mechaniczną złączy typu polimer-metal. Przetwórstwo Tworzyw. 2010, nr 4, s. 151-153
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - rozdmuch : nie tylko butelki . PlastNews. 2010, nr 5, s. 96, 98
 
Nakonieczny Leszek: Projektowanie w technologii termoformowania. Cz. 2, Zawijanie krawędzi. PlastNews. 2010, nr 12, s. 39
 
Nakonieczny Leszek: Projektowanie w technologii termoformowania. Cz. 1, Kilka zasad projektowania kształtek. PlastNews. 2010, nr 11, s. 35-37
 
Nakonieczny Leszek: Technologia termoformowania : formowanie wielooperacyjne . PlastNews. 2010, nr 10, s. 38-40
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - chłodzenie. Cz. 3, Termostatowanie. PlastNews. 2010, nr 7/8, s. 37-39
 
Nakonieczny Leszek, Prech Michał*: Termoformowanie - chłodzenie. Cz. 2, Podstawowe obliczenia. PlastNews. 2010, nr 6, s. 56-58
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - chłodzenie : nie tylko grzanie, ale i... . PlastNews. 2010, nr 3, s. 34-37
 
Nakonieczny Leszek: Narzędzia do termoformowania. Cz. 2, Odsysanie powietrza. PlastNews. 2010, nr 2, s. 33-35
 
Nakonieczny Leszek: Narzędzia do termoformowania. Cz. 1, Zagadnienia podstawowe. Ważny krok do sukcesu. PlastNews. 2010, nr 1, s. 34-35
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - odformowywanie : etap końcowy . PlastNews. 2010, nr 4, s. 54, 56
 
 
 
 
 
 
Pach Joanna B, Mayer Paulina: Kompozyty polimerowe z roślinnymi włóknami naturalnymi na potrzeby współczesnej motoryzacji. Mechanik. 2010, R. 83, nr 4, s. 270-274
 
Pach Joanna B, Kaczmar Jacek: Właściwości i zastosowanie kompozytów polimerowych z włóknami naturalnymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją. 2010, nr 12, s. 277-282
 
Paszkowski Maciej, Wieleba Wojciech, Wróblewski Roman: Badania właściwości adhezyjnych stali oraz tworzyw sztucznych w kontekście zastosowania ich na węzły tarcia. Tribologia. 2010, R. 41, nr 5, s. 95-104
 
Mayer Paulina, Pach Joanna B: Zastosowanie nowoczesnych kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi i szklanymi w motoryzacji. Przegląd Mechaniczny. 2010, R. 69, nr 9, s. 30-34
 
 
 

2009

 
Brzostek Aleksandra, Kołodziej Hubert*, Vogt Andrzej A*, Kaczmar Jacek: Ekrany polimerowe absorbujące fale elektromagnetyczne wytwarzane z zastosowaniem nowego materiału absorbującego EMCCO™. Tworzywa Sztuczne i Chemia. 2009, R. 8, nr 4, s. 36-39
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - trudności : fałdy . PlastNews. 2009, nr 10, s. 40-42
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - Twin Sheet Forming (termoformowanie z dwu płyt) : jedna z metod wytwarzania wyrobów skorupowych . PlastNews. 2009, nr 7/8, s. 38-40
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - kształtowanie wielooperacyjne : techniki bardziej skomplikowane?. PlastNews. 2009, nr 6, s. 38-40
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - formowanie nadciśnieniem (ciśnieniowe) : drogo, ale z detalami . PlastNews. 2009, nr 5, s. 64-66
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - własności tworzyw : nierozłączne - tworzywo i skurcz . PlastNews. 2009, nr 4, s. 52-53
 
Nakonieczny Leszek, Dolny Andrzej: Termoformowanie - własności tworzyw : to, co bywa lekceważone, a jest dokuczliwe . PlastNews. 2009, nr 3, s. 40-42
 
Nakonieczny Leszek, Wróblewski Roman M: Termoformowanie - grzanie : o rozchodzeniu się ciepła i nie tylko . PlastNews. 2009, nr 2, s. 48-50
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008

 
 
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - grzałki : a czym grzejemy płyty i folie? . PlastNews. 2008, nr 12, s. 42-43
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - podstawy grzania półwyrobów płaskich : etap, który decyduje o sukcesie . PlastNews. 2008, nr 11, s. 48-50
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie : formowanie z płyt lub folii . PlastNews. 2008, nr 10, s. 44, 46, 48
 
Nakonieczny Leszek: Termoformowanie - podstawy : przetwarzanie wtórne, ale nie recykling . PlastNews. 2008, nr 9, s. 42-44
 
Nakonieczny Leszek, Wróblewski Roman, Problemy wtrysku hybrydowego, Plast News 2008, nr.8 s.46-47
 
Nakonieczny Leszek, Wróblewski Roman, Wtrysk hybrydowy w przemyśle motoryzacyjnym, Plast News 2008, nr.5 s.79-81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007

 
 
 
Bielański Andrzej, Kaczmar Jacek: Wytwarzanie i właściwości kompozytów na osnowie polipropylenu wzmacnianych mikrokulkami szklanymi. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2007, 6, s.38-41
 
 
Nakonieczny Leszek: Wiele składników a jeden cykl. PlastNews. 2007 nr 6, s. 34-36
 
 
 
 

2006

 
 
 
 

2005

 
 
Pach Joanna, Kaczmar Jacek W., Nakonieczny Leszek, Zastosowanie kompozytów polimerowych i tworzyw sztucznych w przemyśle samochodowym, Mechanik, nr 7/2005, s.609-612;