Kontakt

Adres do korespondencji
(z dopiskiem "Zespół Tworzyw Sztucznych" lub nazwiskiem konkretnej osoby): 

 
KATEDRA INŻYNIERII ELEMENTÓW LEKKICH, ODLEWNICTWA I AUTOMATYKI
Politechnika Wrocławska
ul. Łukasiewicza 7/9 (bud. B-9) pok. 603 (Kierownik)
50-371 Wrocław
 

Siedziba Zespołu Tworzyw Sztucznych:

 
LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH
Politechnika Wrocławska
ul. Ignacego Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
 
tel.: +48 71 3202170
tel.: +48 71 3203638
tel.  +48 71 3202758
tel.  +48 71 3204254
tel.  +48 71 3204278
fax  +48 71 3280670

Budynek B-6 oraz B-9 pok. 602-606

 
 

Prof. dr hab. inż. Jacek Kaczmar

tel. +48 71 3202758
Kierownik Laboratorium
bud. B-9 pok. 603

 

dr inż. Jacek Iwko

tel.+48 71 3204254
Pracownik naukowo-dydaktyczny
bud. B-9 pok. 602

 

dr inż. Roman Wróblewski

tel. +48 71 3202170
Pracownik naukowo-dydaktyczny
bud. B-9 pok. 606

 

dr inż. Joanna Pach

tel. +48 71 3204278
Pracownik naukowo-dydaktyczny
bud. B-9 pok. 604

 

dr Paulina Mayer

tel. +48 71 3204278
Pracownik naukowo-dydaktyczny
bud. B-9 pok. 604

 

dr inż. Oliwia Trzaska

tel. +48 71 3204642
Adiunkt
bud. B-9 pok. 602