Rozpuszczalniki

 

Rozpuszczalniki odgrywają poważną rolę przy klejeniu tworzyw sztucznych zarówno wówczas, gdy pożądane jest zmiękczenie podłoża jak też w przypadku wymaganej odporności na rozpuszczalniki. Ponieważ rozpuszczalniki wchodzą w skład znacznej większości klejów, dobór kleju ma decydujące znaczenie w niektórych zastosowaniach. Rozpuszczalniki można podzielić na kilka grup. W pierwszej z nich znajdują się rozpuszczalniki aktywne, tzn. rozpuszczające polimery (żywice) wchodzące w skład kleju lub atakujące klejone tworzywo. Drugą grupę stanowią rozpuszczalniki utajone: wzmagają one działanie rozpuszczające rozpuszczalników aktywnych, nie można ich jednak do rozpuszczalników zaliczyć. Rozcieńczalniki zmniejszają lepkość żywic i klejów. Są one pożądanym składnikiem receptur klejów ponieważ nie wydzielają oparów w takiej ilości, jak typowe rozpuszczalniki aktywne.

 

Polski