Prasowanie wysokociśnieniowe tłoczne

 

Cykl prasowania tłocznego można podzielić na następujące etapy:

- załadowanie tłoczywa do formy
- podgrzania wstępne
- odpowietrzenie
- przyłożenie pełnego ciśnienia i zamknięcie formy
- utwardzenie tłoczywa
- otworzenie formy i usunięcie wypraski
- oczyszczenie formy

W dalszej kolejności można wydzielić też czynności związane z usunięciem nadlewów, polerowanie i wygrzewanie.

 

Schemat procesu prasowania tłocznego:
a) napełnianie gniazda, b) forma zamknięta, c) wypychanie wypraski;
1 - stempel, 2 - gniazdo formujące, 3 - tłoczywo, 4 - matryca, 5 - wypychacz, 6 - wypraska prasownicza

 

Cykl procesu prasowania tłocznego, obejmujący: napełnianie - zamykanie - sprasowanie - otwieranie - przerwę, może być przedstawiony graficznie. Zależność drogi stołu ruchomego prasy i ciśnienia panującego na czole stempla, zwanego ciśnieniem prasowania, od czasu prasowania pokazano w sposób poglądowy na rysunku:

 

 

Czas cyklu prasowania składa się z sumy czasów poszczególnych faz składowych, natomiast czas prasowania składa się z czasów nagrzewania tworzywa i jego utwardzania.

 

Zależność drogi stołu prasy i ciśnienia prasowania od czasu prasowania tworzyw utwardzalnych

 

Temperatura prasowania zależy głownie od rodzaju tworzywa prasowanego; w przypadku tworzyw utwardzalnych zwykle wynosi 140 - 200 [C] (413- 473 [K]). Jest ona ściśle związana z czasem prasowania i grubością ścianki wypraski, a mianowicie wzrost temperatury z jednej strony skraca czas prasowania przy danej grubości ścianki, z drugiej zaś strony powoduje możliwość stosowania grubszych ścianek wypraski przy danym czasie prasowania.

 

Forma do prasowania tłocznego, zwana formą tłoczną, składa się na ogół z dwóch podzespołów: podzespołu mocowanego do ruchomego stołu prasy zwanego podzespołem ruchomym, i podzespołu mocowanego do nieruchomego stołu prasy, zwanego podzespołem nieruchomym.

 

Forma tłoczna do tworzyw utwardzalnych:
1 - płyta układu pchania wypraski, 2 - wypychacz, 3 - matryca, 4 - wypraska, 5 - stempel, 6 - płyta grzejna podzespołu ruchomego, 7 - kanały grzejne

 

Zamknięcie formy tłocznej może być stykowe, teleskopowe, stykowo-teleskopowe i teleskopowo-stykowe. W przypadku formy o zamknięciu stykowym tworzywo wejściowe jest bezpośrednio wprowadzane wyłącznie do gniazda formującego, natomiast w przypadkach zamknięć pozostałych tworzywo wejściowe wprowadza się nie tylko do gniazda, ale również w obszar znajdujący się nad nim - do komory zasypowej.

Rodzaje zamknięcia formy tłocznej:
- stykowe
- teleskopowe
- stykowo-teleskopowe
- teleskopowo-stykowe

 

Zamknięcie stykowe:
hg - wysokość gniazda formującego, hk - wysokość komory zasypowej, Z - powierzchnia zamknięcia formy

 

Zamknięcie teleskopowe:
hg - wysokość gniazda formującego, hk - wysokość komory zasypowej, Z - powierzchnia zamknięcia formy

 

Zamknięcie stykowo-teleskopowe:
hg - wysokość gniazda formującego, hk - wysokość komory zasypowej, Z - powierzchnia zamknięcia formy

 

Zamknięcie teleskopowo-stykowe:
hg - wysokość gniazda formującego, hk - wysokość komory zasypowej, Z - powierzchnia zamknięcia formy

 

 

Polski