Poli(metakrylan metylu)

 

 

Właściwości poli(metakrylanu metylu)
Właściwość Metapleks SC Degalan G7E Resarit 810 Resarit 840 Resarit 844
Gęstość [g/cm3] 1.18 1.17 1.18 1.18 1.18
Temperatura płynięcia polimeru [oC] 190 190 190 190 190
Chłonność wody po 24h [%] 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 74 73 79 70 64
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa] 2800 3970 3600 3470 3000
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 6 19 - 12 -
Wytrzymałość na zginanie [MPa] 113 10 117 112 105
Udarność bez karbu wg Charpy [kJ/ m2] 20 17 19 16 15
Udarność z karbem wg Izoda [J/ m] 17 16 23 17 20
Twardość wg Rockwell'a, skala L-111 L-111 L-114 L-113 L-110
Temperatura mięknienia wg Vicata [0oC] (P=49N) 108 95 111 99 90
Temperatura ugięcia pod obciążeniem d=1,85 MPa 86 77 88 77 72
Wytrzymałość elektryczna [MV/m] 20 - 21 26 22
Oporność elektryczna skrośna [om* m] 1*1015 1*1013 3*1014 3*1014 3*1014
Oporność elektryczna powierzchniowa [om] 1*1015 - 2*1014 3*1014 3*1014
Współczynnik strat elektrycznych, tgd (50 Hz) 0.07 0.06 0.02 0.02 0.03
Maksymalna temperatura użytkowania [oC] 85 80 85 80 75

 

 

Polski