Poli(chlorek winylu)

 

 

Właściwości poli(chlorku winylu)
Właściwość Hostalit Z-2057
wtryskowy
Hostalit Z-2070

Hostalit Z-4070
wysokoudarowy

Vinoflex
Gęstość [g/cm3] 1.38 1.38 1.38 1.38
Temperatura płynięcia polimeru [oC] 85 85 85 85
Chłonność wody po 24h [%] 0.01 0.01 0.01 0.01
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 51 47 40 50
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa] 25000 25000 19000 30000
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 20 30 40 30
Wytrzymałość na zginanie [MPa] 82 82 55 90
Udarność bez karbu wg Charpy [kJ/ m2] > 100 > 100 > 100 > 100
Udarność z karbem wg Charpy [kJ/ m2] 5 30 50 35
Twardość wg Shore'a, skala D-81 D-81 D-76 -
Temperatura mięknienia wg Vicata [0oC] (P=49N) 70 70 80 83
Temperatura ugięcia pod obciążeniem d=1,85 MPa 69 69 68 -
Wytrzymałość elektryczna [MV/m] 50 50 50 40
Oporność elektryczna skrośna [om* m] 1*1014 1*1014 1*1014 1*1014
Oporność elektryczna powierzchniowa [om] > 5*1013 > 5*1013 > 5*1013 > 5*1013
Współczynnik strat elektrycznych, tg d (50 Hz) 0.01 0.01 0.02 0.02
Maksymalna temperatura użytkowania [oC] 75 75 70 75

 

 

Polski