Parametry procesu

 

W prowadzeniu procesu wtryskiwania dużą rolę odgrywa doświadczenie zarówno technologa ustalającego proces, jak i pracownika obsługującego wtryskarkę, przestrzegającego ustaleń założonych w warunkach produkcyjnych. Do najważniejszych parametrów procesu wtryskiwania zalicza się: temperaturę, ciśnienie i czas wtrysku. Dobór tych parametrów zależy od:

- kształtu i wielkości wypraski
- rodzaju i własności użytego tworzywa
- sprawności pracy wtryskarki
- konstrukcji formy.

Dodatkowo temperatura wtrysku zależy jeszcze od: temperatury formy, ciśnienia tłoka wtryskowego i szybkości wtrysku. Natomiast czas wtrysku zależy jeszcze od: wydajności uplastyczniania, ciśnienia i temperatury wtrysku, oraz szybkości wtrysku. Parametry te decydują o wydajności procesu, jakości wyprasek, własności mechanicznych wyrobu i jego zastosowania.
 

 

Przebieg procesu wtrysku określają następujące parametry:

- Ciśnienie wtrysku Pw - największe ciśnienie tworzywa panujące w cylindrze wtryskowym na czole ślimaka lub tłoka podczas wypełniania formy
- Ciśnienie docisku Pd - ciśnienie tworzywa na czole ślimaka lub tłoka wtryskowego podczas uzupełniania ubytków skurczowych tworzywa w formie
- Ciśnienie spiętrzenia (przeciwciśnienie) Ps - ciśnienie tworzywa w przedniej części cylindra podczas pobierania surowca przez obracający się ślimak
- Temperatury poszczególnych stref grzejnych na cylindrze wtryskarki Tb1 , Tb2 , Tb3
- Temperatura wtrysku Tw - temperatura cylindra niezbędna do właściwego uplastyczniania tworzywa, podawana dla ostatniej (przedniej) strefy cylindra
- Temperatura stref formy Tf1, Tf2
- Temperatura formy Tf - średnia temperatura na powierzchni gniazda formy.
- Czas cyklu tc , na który wliczają się :
- Czas wtrysku tw - czas wypełniania formy tworzywem, wynikający z prędkości wtrysku.
- Czas docisku td - czas trwania ciśnienia docisku.
- Czas chłodzenia tch - czas zamknięcia formy do momentu zakończenia wtrysku.
- Czas przerwy tp - czas obejmujący otwieranie formy, usuwanie wypraski i inne manipulacje, zamykanie formy
- Poszczególne czasy otwierania i zamykania formy, oraz dosuwania i odsuwania cylindra tm
- Objętość wtryskiwania Vw
- Objętość docisku Vd
- Objętość dekompresji Vdk
- Prędkość wtryskiwania vw
- Prędkość zamykania formy vz
- Prędkość otwierania formy vo
- Prędkość wypychania wypraski vu
- Prędkość dosuwania i odsuwania cylindra vcyl
- Siła zamykania formy Fz
- Siła otwierania formy Fo
- Siła wypychania wypraski Fu
- Siła docisku dyszy Fcyl

Na ogół należy ustalić takie warunki procesu wtryskiwania, aby uzyskać wypraski o odpowiedniej jakości przy jak największej wydajności. Dla sprawniejszego wypychania wyprasek z gniazd formy wtryskowej stosuje się powłoki środków przeciwprzyczepnych, którymi powleka się powierzchnie gniazd w formie.

 

Schemat wtryskarki wraz z najważniejszymi parametrami procesu wtrysku

 

Polski