Formowanie negatywowe ciśnieniowe

 

Formowanie ciśnieniowe różni się od formowania próżniowego tym, że stosujemy tutaj do formowania zamiast próżni nadciśnienie, które jest łatwiej wytworzyć. Jeżeli nie używamy w procesie formowania matryc, to taki rodzaj nazywa swobodnym. Odmiana tego procesu w której używamy matrycy nazywa się formowanie nadciśnieniowym matrycowym. Na rys. 13 przedstawiono sposób formowania ciśnieniowego swobodnego oraz matrycowego.

 

Formowanie nadciśnieniem:
a) swobodne, b) w matrycy

 

 

 

Polski