Charakterystyka procesu

 

Zalety procesu wtryskiwania:

- wytwarzanie nawet najbardziej skomplikowanych wyrobów w jednym procesie technologicznym;

- mały bądź żaden udział obróbek wykańczających;

- wysoka jakość i powtarzalność właściwości i wymiarów otrzymywanych wyrobów;

- możliwość pełnego zautomatyzowania, komputerowego sterowania i kontroli procesu;

- w porównaniu z obróbką metali, znaczne zmniejszenie liczby operacji technologicznych, mniejsze zużycie energii bezpośredniej i wody, niewielka pracochłonność, niska emisja związków szkodliwych dla otoczenia.

 

Wady procesu wtryskiwania:

- wysoki koszt maszyn (wtryskarek) i niejednokrotnie dorównujący mu koszt oprzyrządowania (form), powodujący wydłużenie czasu amortyzacji i wysokie koszty uruchamiania produkcji;

- ze względu na powyższe, technologia wtrysku opłacalna tylko przy produkcji wielkoseryjnej i masowej;

- konieczność wysokich kwalifikacji pracowników nadzoru technicznego, którzy muszą znać specyfikę przetwórstwa tworzyw sztucznych;

- konieczność zachowania wąskich tolerancji parametrów przetwórstwa;

- długi czas przygotowania produkcji ze względu na pracochłonność wykonania form wtryskowych.

 

Ze względu na specyficzne własności tworzyw sztucznych, wtryskiwanie jest bardzo złożonym procesem technologicznym; w odróżnieniu od pozornie pokrewnego procesu odlewania ciśnieniowego metali nie jest procesem mechanicznym, lecz mechaniczno - fizycznym. W procesie wtryskiwania uzyskuje się wypraskę charakteryzującą się nie tylko określonym kształtem, lecz także specyficzną strukturą, wynikającą ze sposobu płynięcia uplastycznionego tworzywa w formie oraz przebiegu jego krzepnięcia. Ponieważ procesy te zachodzą w formie wtryskowej, konstruktor tego narzędzia musi uwzględniać, prócz zagadnień typowo mechanicznych, również zagadnienia związane z fizycznym charakterem przemian tworzywa (skurcz). Skonstruowanie racjonalnie pracującej formy wymaga równocześnie od konstruktora gruntownej znajomości możliwości technicznych wtryskarki, ponieważ jest to maszyna o wyjątkowo bogatych możliwościach, zapewnionych przez jej wyposażenie i liczne programy pracy.

 

Fazy procesu wtryskiwania:

1. zamykanie formy,

2. dosuwanie układu uplastyczniającego do formy tak, by dysza wtryskowa zetknęła się z tuleją wtryskową formy,

3. wtryśnięcie uplastycznionego tworzywa przez dyszę do gniazda formy i jego wypełnienie (faza wtrysku),

4. uzupełnienie tworzywa w gnieździe poprzez nieduże dociśnięcie ślimaka w celu wyrównania zmniejszenia objętości wywołanej skurczem zestalającego się tworzywa (faza docisku),

5. chłodzenie wypraski w formie; równocześnie p.6

6. wprawienie ślimaka w ruch posuwisto - obrotowy, co powoduje pobranie tworzywa z leja zasypowego i jego uplastycznienie, następnie odsunięcie układu uplastyczniającego od formy,
7. otwarcie formy i usunięcie wypraski z gniazda formy,

8. przygotowanie formy do następnego cyklu.

 

Polski