prasa automatyczna

Typ:

 

Automatyczna laboratoryjna prasa hydrauliczna z podłączeniem do zewnętrznego medium chłodzącego

 

dane techniczne:
- pole robocze – 400 x 400 mm
- położenie płyt grzejnych na wysokości 150 cm nad podłogą
- zasilanie – 3f / 400V
- skok siłownika – 100 mm
- nacisk maksymalny – F >= 30t
- materiał zastosowany na płyty grzejne: 1.2714HH (56NiCrMoV7)
- materiał zastosowany na płyty konstrukcyjne prasy: 1.2312 (40CrMnMoS86)
- wyposażenie prasy w koła jezdne
- wybór chłodzenia aktywnego lub pasywnego

nastawy:
- temperatura pracy płyty górnej – 30-320 stopni C z krokiem 1C
- temperatura pracy płyty dolnej – 30-320 stopni C z krokiem 1C
- czas prasowania wstępnego w zakresie 10s – 60min z krokiem 1s
- ciśnienie w tłoku dla prasowania wstępnego w zakresie 3-250 bar z krokiem 1 bar
- czas prasowania właściwego w zakresie 10s – 100h z krokiem 1s
- ciśnienie w tłoku dla prasowania właściwego w zakresie 3-250 bar z krokiem 1 bar
- temperatura, przy której urządzenie zakończyć ma chłodzenie (zamknięcie elektrozaworu)

zabezpieczenia:
1. zastosowanie 4 czujników temperatury, po 2 dla dolnej i górnej płyty grzejnej
2. wykrywanie uszkodzenia grzałki
3. wykrywanie braku dopływu wody
4. wykrywanie zaniku fazy

 

Zastosowanie:

 

Prasowanie płyt z polimerów termoplastycznych

 

Wykorzystanie:

- w pracach o charakterze aplikacyjnym:

  • obróbka cieplna
  • przeróbka plastyczna
     

- w badaniach podstawowych do oceny stopnia homogenizacji materiałów polimerowych

 

Zdjęcie:

 

Polski
Zdjęcie: 
15
Monagraph