Młot Charpy'ego

Typ:

 
Młot Charpy'ego typ Resil 5,5 do badania udarności wg PN-EN ISO 179
 

Przeznaczenie:

 

Młot Charpy'ego do badania udarności próbek polimerowych z karbem i bez karbu.

Urządzenie wyposażone jest w młot o energii 1,2 oraz 4 J.

 

Zdjęcie:

 

 

 

Polski
14
Ceast