(ostatnia aktualizacja: 1 II 2024 r.)

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DLA STUDENTÓW

 


 

Wytyczne dla dyplomantów

odnośnie pisania prac dyplomowych

klik


 

 

ERGONOMIA I BHPLiteratura do przedmiotu "Ergonomia i BHP"

 CIOP - nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia:

 1. Ergonomia - pojęcia podstawowe
 2. Prawna ochrona pracy
 3. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne
 4. Czynniki fizjologiczne
 5. Czynniki psychologiczne i społeczne
 6. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy

Literatura uzupełniająca:

 1. Bogdan Rączkowski: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2022
 2. Danuta Idczak: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, ODDK, Gdańsk 1999
 3. Borys Storch: BHP i ergonomia dla inżynierów. Projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego. WPK, Koszalin 2018
 4. Ewa Górska: Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty. OFPW, Warszawa 2015
 5. Stanisław Wieczorek: Ergonomia. Tarbonus, Warszawa 2014

Literatura do tematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy:

1. norma PN-ISO 45001:2018
2. Z. Pawłowska, M. Pęciłło, "Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem wymagań i wytycznych normy międzynarodowej ISO 45001", CIOP-PIB, Warszawa 2018
3. A. Pacana, "Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodne z ISO 45001:2018", OFPRz, Rzeszów 2018
4. Normka PN-ISO 31000:2012
5. D. Wróblewski, "Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk", CNBOP-PIB, Józefów 2015
6. Słomka A., "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy", OSPIP, Wrocław 2009
7. Romanowska-Słomka I., Słomka A., "Ryzyko zawodowe. Procedury, metody, zagrożenia", OSPIP, Wrocław 2008
8. Smoliński D., „Ocena ryzyka zawodowego”, ODDK, Gdańsk 2001
9. Jajuga K., „Zarządzanie ryzykiem” , PWN, Warszawa 2007
10. Bryła R., "Bezpieczne stanowisko pracy", ELAMED, Bydgoszcz 2007 

Konspekty z przedmiotu "Ergonomia i BHP"

klik


 

Przykładowe zadania do zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

klik1

klik2

klik3


 

Wyniki zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

dla I r. ZIP (WLB)

klikWyniki zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

dla I r. MBM (LEG)

klikWyniki zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

dla I r. MBM

klikWyniki zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

dla I r. ZIP

klik


 

 

TWORZYWA SZTUCZNE  (MBM)

 

 

Literatura do przedmiotu "Tworzywa sztuczne"
 

"Przetwórstwo tworzyw sztucznych"
K. Wilczyński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000 r.

"Tworzywa Sztuczne. Materiałoznawstwo i Przetwórstwo"
K. Dobosz, A. Matysiak, WSiP, Warszawa, 1994 r.

"Reologia w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych"
K. Wilczyński, WNT, Warszawa, 2001 r.

"Technologia Tworzyw Sztucznych"
J. Pielichowski, A. Muszyński, WNT, Warszawa, 1998 r.

"Polimery Konstrukcyjne"
D. Żuchowska, WNT, Warszawa, 1995 r.

"Metody Badań i Ocena Właściwości Tworzyw Sztucznych"
T. Broniewski i in., WNT, Warszawa, 2000 r.

"Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych"
R. Sikora, Wyd. Ed. Zofii Sobkowskiej, Warszawa 1993 r.

"Techniki wytwarzania. Przetwórstwo tworzyw sztucznych"
R. Sikora, Warszawa 1982 r.

"Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo"
B. Łączyński, Warszawa 1980 r.

"Tworzywa sztuczne - poradnik"
H. Saechtling, wydanie 5, WNT 1998 r.

"Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych"
B. Łączyński, WNT, Warszawa, 1973 r.

"Zastosowanie i przetwórstwo tworzyw sztucznych"
I. Hyla, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 r.

 

 


 

Konspekty do przedmiotu "Tworzywa sztuczne"

klik


 

Przykładowe zadania do zaliczenia przedmiotu "Tworzywa sztuczne"

(hasło - jak do konspektów)

klik