Wilgotność

 

Przez wilgotność rozumiemy zawartość wody w danym materiale. Wyraża się w procentach wagowych lub objętościowych.
Większość tworzyw charakteryzuje się małą wilgotnością, wyjątkiem są poliamidy i ABS. Zwiększona wilgotność powoduje "zanik technologiczny" materiału (zużycie surowca) podczas przetwórstwa i naraża producenta na straty.
Oznaczenie wilgotności jest przede wszystkim oznaczeniem kwalifikującym przy atestowaniu tłoczyw i wyrobów. Do oznaczenia wilgotności najczęściej stosuje się metodę wagową. Klasyczny pomiar polega na suszeniu zważonej próbki w określonej temperaturze do stałej masy i na obliczeniu wskaźnika wilgotności wg wzoru

 

W = (m1 - m2) / m2 *100%

 

Gdzie: m1-masa próbki wilgotnej; m2- masa próbki wysuszonej

 

W poniższej tabeli przedstawiono wartości pochłaniania wilgoci przez różne tworzywa polimerowe:

 

 

tworzywo

 

ABS

PMMA

PBT

PC

PA 6

PA 66

zawartość wilgoci

(23 C, ww. = 50%)  [%]

1,5

0,8

0,2

0,2

3,0

2,8

temp. wtrysku 

[C]

250

250

260

300

270

300

wilgotność dopuszczalna

[%]

0,2

0,8

0,5

0,2

0,15

0,15

 

 

Chłonność wilgoci jest ważnym czynnikiem szczególnie wtedy, gdy istotne są parametry:

●  mechaniczne
●  elektryczne
●  wymiarowe

 

Tworzywa o bardzo małej chłonności wilgoci wykazują zdecydowanie lepszą stabilność wymiarową podczas pracy.

 

 

Polish