Tabela skrótów nazw polimerów

 

 

Oznaczenie skrótów nazw tworzyw sztucznych
ABS Terpolimer akrylonitryl / butadien /styren
AP Aminoplasty
CA Octan celulozy
CAB Octanomaślan celulozy
DMC Tłoczywo poliestrowe napełnione ciętym włóknem szklanym
EP Epoksydy (żywice epoksydowe)
E / P Kopolimer etylen/ propylen
EWS Laminat epoksydowy z włóknem szklanym
EWW Laminat epoksydowy z włóknem węglowym
E/VAC (EVA) Kopolimer etylen/ octan winylu
FEP Kopolimer tetrafluoroetylen/ fluoropropylen
FP Fenoplasty (tworzywa fenolowe)
LPEmg (LLDPE) Liniowy polietylen o małej gęstości
MBS Kopolimer metakrylan metylu /butadien /styren
PA Poliamidy
PAS Poliarylosulfon
PBT Poli(tereftalan butylenowy)
PC Poliwęglany
PE Poletylen
PEdg (HDPE) Polietylen o dużej gęstości (niskociśnieniowy)
PEmg (LDPE) Polietylen o małej gęstości (wysokociśnieniowy)
PEEK Polieteroeteroketon
PES Polieterosulfon
PET Poli(tereftalan etylenowy)
PI Poliimid
PMMA Poli(metakrylan metylu)
POM Polioksymetylen; poliformaldehyd
PP Polipropylen
PPO Polioksyfenylen
PPS Poli(siarczek fenylenu)
PS Polistyren
PSO Polisulfon
PTFCE Politrifluorochloroetylen
PTFE Politetrafluoroetylen
PUR Poliuretany
PWS Laminat poliestrowy z włóknem szklanym
PWW Laminat poliestrowy z włóknem węglowym
PVAC (POW) Poli(octan winylu)
PVAL (PAW) Poli(alkohol winylowy)
PVC (PCW) Poli(chlorek winylu)
PVDC Poli(chlorek winylidenu)
PVF Poli(fluorek winylu)
SAN Kopolimer styren/akrylonitryl
SI Silikony
SMC Mata szklana nasycona żywicą chemoutwardzalną
UP Poliestry nienasycone
VC/VAC Kopolimer chlorek winylu/octan winylu
VC/VDC Kopolimer chlorek winylu/chlorek winylidenu

 

 

Polish