Poliwęglan

 

 

Właściwości poliwęglanów
Właściwość Bistan AW Lexan 12 Makrolon
3000
Lexan 3414
(40% wł.szkl.)
Makrolon 8030
(30% wł.szkl.)
Gęstość [g/cm3] 1.2 1.2 1.2 1.52 1.42
Temperatura płynięcia polimeru [oC] - 225 225 225 225
Chłonność wody po 24h [%] 0.18 0.15 0.15 0.10 0.10
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 56 67 65 60 90
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa] 22000 24700 22000 138000 65000
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 80 95 93 21 145
Wytrzymałość na zginanie [MPa] Nie pęka Nie pęka Nie pęka 28 40
Udarność bez karbu wg Charpy [kJ/ m2] 29 43 20 8 8
Udarność z karbem wg Izoda [J/ m] 17 16 23 17 20
Twardość wg Rockwell'a, skala - M-70 M-70 - M-86
Temperatura mięknienia wg Vicata [0oC] (P=49N) 150 - - 163 -
Temperatura ugięcia pod obciążeniem d=1,85 MPa 120 135 138 - 145
Wytrzymałość elektryczna [MV/m] 25 35 35 45 50
Oporność elektryczna skrośna [om* m] 3*1014 2*1014 1*1015 1*1015 1*1015
Oporność elektryczna powierzchniowa [om] - - 1*1015 - 1*1014
Współczynnik strat elektrycznych, tg d (50 Hz) 0.002 0.001 0.0007 0.001 0.0009
Maksymalna temperatura użytkowania [oC] 120 130 130 135 135

 

 

Polish