Tworzywa styrenowe

 

 

Właściwości tworzyw styrenowych
Właściwość Polistyren S Owispol SO Polistyren S
Polystyrol 158 K
Polistyren SB Owispol GF Kopolimer SAN Owisan SC Kopolimer ABS
Shinko-lac FG-AF
Kopolimer ABS
Ravikral SKI
Polistyren G
Polystyrol 466 l
Gęstość [g/cm3] 1.5 1.5 1.5 1.7 1.4 1.6 1.5
Temperatura płynięcia polimeru [oC] 190 190 190 - - - 190
Chłonność wody po 24h [%] 0.1 0.1 0.06 0.1 0.1 0.1 0.06
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 42 55 33 650 350 51 310
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa] 3390 3500 2500 22000 34200 21200 2550
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 3.0 3.0 35 2.3 43 10 35
Wytrzymałość na zginanie [MPa] 77 98 55 960 590 70 530
Udarność bez karbu wg Charpy [kJ/ m2] 18 16 48 14 Nie pęka 82 65
Udarność z karbem wg Izoda [J/ m] 18 - 81 1.9 40 53 7.5
Twardość wg Rockwell'a, skala M-75 - R-113 L-109 R-106 R-114 -
Temperatura mięknienia wg Vicata [0oC] (P=49N) 92 102 90 103 88 103 90
Temperatura ugięcia pod obciążeniem d=1,85 MPa 75 78 77 81 74 87 75
Wytrzymałość elektryczna [MV/m] 71 90 40 40 14 14 40
Oporność elektryczna skrośna [om* m] 2*1017 > 1*1014 1*1013 1*1014 1*1016 1*1019 1*1014
Oporność elektryczna powierzchniowa [om] 7*1015 > 1*1014 1*1013 1*1014 10 10 1*1013
Współczynnik strat elektrycznych, tg d (50 Hz) 0.0003 0.0001 0.0005 0.006 0.02 0.02 0.0004
Maksymalna temperatura użytkowania [oC] 75 80 75 85 85 100 75

 

 

Polish