Polipropylen

 

Otrzymuje się go przez polimeryzację propylenu w obecności katalizatorów metalograficznych. Reakcja zachodzi w temperaturze około 100oC w środowisku ciekłych węglowodorów alifatycznych. W zależności od rodzaju katalizatora i warunków polimeryzacji otrzymuje się polimery o różnej budowie przestrzennej, a mianowicie:

 

1. polipropylen izotaktyczny, który dzięki uporządkowanej strukturze przestrzennej i wysokiemu stopniowi krystaliczności ma najlepsze właściwości mechaniczne oraz najwyższą odporność cieplną i z tego powodu jest stosowany najczęściej;
2. polipropylen ataktyczny - o nie uporządkowanej strukturze przestrzennej, posiadający właściwości podobne do gumy niewulkanizowanej;
3. polipropylen stereoblokowy - wykazujący właściwości pośrednie między polipropylenem izotaktycznym i ataktycznym.

 

Polipropylen jest jednym z najlżejszych tworzyw sztucznych (d=0,92 g cm-3 ). W postaci naturalnej tworzywo to jest przeświecające i bez zapachu. Właściwości mechaniczne i cieplne polipropylenu zależą od stopnia krystaliczności polimeru, przy czym im jest on wyższy tym właściwości te są korzystniejsze. Odporność na uderzenia jest duża i dopiero nacięcie karbu na próbkach powoduje wyraźne jej obniżenie.
W celu polepszenia właściwości mechanicznych i odporności cieplnej wprowadza się do polipropylenu napełniacze w ilości 10-40%, np. : włókno szklane, talk, kreda, kauczuk.

 

Odporność polipropylenu na działanie czynników chemicznych jest bardzo dobra. W temperaturze pokojowej jest on praktycznie odporny na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych.
Mniejsza odporność na działanie czynników atmosferycznych powoduje, że polipropylen łatwiej ulega procesowi starzenia niż polietylen.
Obojętność fizjologiczną oraz możliwość pracy ciągłej powyżej temperatury 100oC pozwalają na stosowanie polipropylenu do produkcji opakowań farmaceutycznych oraz elementów aparatury i sprzętu medycznego. Wysoką odporność chemiczną wykorzystuje się do wytwarzania urządzeń chemicznych oraz pojemników do przechowywania agresywnych chemikaliów. Dobre właściwości mechaniczne i cieplne polipropylenu zadecydowały o tym, że jest on stosowany z dużym powodzeniem w charakterze tworzywa konstrukcyjnego w przemyśle na elementy maszyn, osłony i obudowy. Dobre właściwości elektryczne w połączeniu z innymi właściwościami powodują, że polipropylen ma szerokie zastosowanie w przemyśle elektrycznym.

 

 

Polish