Postacie handlowe

 

W handlu tworzywa sprzedawane są z reguły jako:

a) granulaty - termoplasty, jak LDPE, HDPE, PP, PS, PA6, POM, PC, PMMA i inne
b) żywice techniczne - są dostarczane użytkownikom w postaci cieczy o różnej konsystencji, najczęściej gęstopłynnej.
c) tłoczywa - są to półprodukty do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych pod ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze. Otrzymuje się je z żywic sztucznych z dodatkiem napełniaczy i innych środków pomocniczych.
d) półfabrykaty z tworzyw sztucznych uzyskują postać wyrobu gotowego po odpowiedniej obróbce wykończeniowej.
e) folie - są to elastyczne wyroby o ograniczonej grubości (ok. 0,5 mm dla tworzyw twardych, ok. 1-2 mm dla tworzyw miękkich).
f) laminaty - są utworzone z wielu warstw nośnika, złączonych w całość za pomocą żywicy - zazwyczaj pod zwiększonym ciśnieniem.

 

 

Polish