Zgrzewanie gorącym klinem

 

Proces ten polega na uplastycznieniu tworzywa elementów łączonych poprzez kontakt z nagrzanym klinem, przesuwanym wzdłuż miejsca łączenia (z zachowaniem styku) i docisku do siebie elementów łączonych, np. przy użyciu rolki. Zgrzewanie gorącym klinem jest stosowane najczęściej do łączenia folii i cieńszych płyt z PVC oraz z polietylenu i poli(metakrylanu metylu). Metodą tą wykonuje się złącza zakładkowe. Temperatura klina przy zgrzewaniu z PVC powinna wynosić 250-300oC, HDPE - 220-260oC, LDPE - 190-220oC, PMMA - 260-300oC.

 

Schemat zgrzewania oraz rozkład temperatury w łączonych foliach podczas zgrzewania gorącym klinem:
a) zgrzewanie ręczne, b) zgrzewanie mechaniczne,
1-wałek dociskowy, 2-klin grzejny (dociskowy), 3-podkładka, 4-klin grzejny stały, 5-wałek dociskowy i transportowy

 

Polish