Konstrukcja połączeń klejowych

 

Na rysunkach pokazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych połączeń klejonych z podaniem w każdym przypadku korzystnych i niekorzystnych kierunków obciążenia połączenia.

 

Połączenia klejowe teowe i kierunki ich obciążeń:
1-niedopuszczalny, 2-dopuszczalny, 3-najwłaściwszy

 

Połączenia klejowe rur i kierunki ich obciążeń:
a) doczołowe, b) zakładkowe walcowe, c) nakładkowe zewnętrzne, d) nakładkowe wewnętrzne; 1-niedopuszczalny, 2-dopuszczalny, 3-najwłaściwszy

 

Polish