Obciążenia złącz klejowych

 

Na ogół połączenia klejowe wykazują największą wytrzymałość na ścinanie i odrywanie. Obciążenia oddzierające oraz zginające w przypadku połączeń doczołowych znacznie zmniejszają wytrzymałość połączeń. W związku z tym połączenia klejowe konstruuje się tak, aby przenosiły w największym stopniu obciążenia ścinające i odrywające, w najmniejszym zaś - oddzierające i zginające. Dąży się również do tego aby naprężenie w sklenie było jak najmniejsze. Można to osiągnąć przez:

- powiększenie pola powierzchni klejonych
- zaprojektowanie odpowiedniego stanu obciążeń w połączeniach

 

Podstawowe rodzaje obciążenia połączeń klejowych:
a) na odrywanie, b) na ścinanie, c) na oddzieranie, d) na ściskanie, e) na ścinanie ze zginaniem

 

Polish