Nanoszenie wymuszone

 

Wymuszanie nanoszenia może być powodowane różnymi czynnikami konstruk­cyjnymi i technologicznymi, z różnym stopniem wymuszenia. Nanoszenie wymuszone stosuje się do wstęg tkaniny, tworzywa (folii), papieru lub metalu, a maszyny służące do nanoszenia nazywają się odpowiednio nanoszarką listwową i nanoszarką dwu­walcową. W przypadku, gdy zachodzi konieczność jednoczesnego przesycania wstęgi (impregnowania), w nanoszarce walcowej stykający się ze wstęgą (nanoszący) ma większą prędkość obwodową niż prędkość liniowa wstęgi, a także może obracać się w przeciwnym kierunku. Wstęga może też stykać się z tworzywem poprzez jej wprowadzenie w szczelinę między walcowa.

 

Schemat procesu nanoszenia wymuszonego: a - listwowego, b - dwuwalcowego
1 - wanna tworzywa ciekłego, 2 - listwa nanosząca lub walec nanoszący, 3 - wstęga, na którą nanosi się tworzywo, 4 - wałek podający, 5 - wałek odbierający, 6 - listwa zgarniająca nadmiar tworzywa, 7 - pompa zębata, 8 - zbiornik tworzywa

 

Nanoszenie dwuwalcowe bywa rozwiązane inaczej. Wstęga może być wprowadzona między walce, z których nanoszący ma rowki wzdłużne, a dociskowy elastomerową warstwę powierzchniową. Układ walców może być współbieżny lub preciwbieżny, ale w obu przypadkach ciekłe tworzywo doprowadzane jest pod małym ciśnieniem do głowicy i dalej zapełnia rowki walca. Głowica ma również listwę zgarniającą nadmiar tworzywa oraz szczelinę wzdłużną do odsysania z rowków powietrza.

 

Schemat procesu nanoszenia wymuszonego dwuwalcowego: a - w układzie wspóbieżnym, b - w układzie przeciwbieżnym:
1 - wstęga , 2 - walec nanoszący , 3 - walec dociskowy , 4 - ciekłe tworzywo , 5 - głowica , 6 - listwa zgarniająca , 7 - szczelina wzdłużna

 

Polish