Termoformowanie stemplem

Formowanie mechaniczne, czyli kształtowanie przez rozciąganie stemplem, zwane też tłoczeniem głębokim, polega na wciskaniu ukształtowanego stempla w płytę tworzywa uprzednio ogrzanego do stanu wysokiej elastyczności. W metodzie tej tworzywo mocowane jest na obrzeżu jak pokazano na poniższym rysunku.

 

Formowanie poprzez rozciąganie stemplem

 

Polish