Prasowanie niskociśnieniowe

 

Prasowaniem niskociśnieniowym nazywa się umownie proces, w którym ciśnienie prasowania nie przekracza (z nielicznymi wyjątkami) 2 MPa, a zwykle jest niższe. Stosuje się je głównie do tworzyw utwardzających się w wyniku:
- polimeryzacji addycyjnej
- kopolimeryzacji rodnikowej

Stosuje się je najczęściej do produkcji wyrobów z laminatów, w których spoiwem są tu żywice:
- poliestrowe
- epoksydowe

Prasowanie niskociśnieniowe laminatów w temperaturze normalnej polega zazwyczaj na:
- ułożeniu w gnieździe formującym odpowiedniej liczby arkuszy napełniacza, zgodnie z żądanym ukierunkowaniem elementów makrostruktury
- wprowadzeniu do gniazda mieszaniny żywicy z innymi niezbędnymi składnikami
- zamknięciu formy
- wywarciu ciśnienia
- przeprowadzeniu odpowiedniego rodzaju polimeryzacji bądź kopolimeryzacji

Można prasować laminaty wykorzystujące ciśnienie powietrza:
- obniżone, wówczas proces ten nazywa się prasowaniem pneumatycznym próżniowym:

 

 

- podwyższone, wówczas proces ten nosi nazwę prasowania pneumatycznego normalnego:

 

 

Prasowanie niskociśnieniowe laminatów w temperaturze podwyższonej przebiega podobnie jak poprzednio, z tym, że forma ma grzejniki lub kanały grzejne. Prasy są górno- lub dolnocylindrowe i odznaczają się dużymi powierzchniami stołów i regulowaną prędkością ruchu stołu. W wyniku tej odmiany prasowania uzyskuje się przedmioty o zazwyczaj korzystniejszych właściwościach. Za pomocą prasowania niskociśnieniowego w temperaturze podwyższonej można wytwarzać laminaty porowate, które są stosowane m.in. na deski surfingowe, łopaty śmigieł siłowni wiatrowych i spoilery samochodowe.

 

Polish