Prasowanie wstępne

 

Prasowanie wstępne zwane również tabletkowaniem poprzedza prasowanie tłoczne, które odbywa się w układzie poziomym lub pionowym. W układzie poziomym na ogół jedno gniazdowym, otrzymuje się tabletki o większych rozmiarach, np. walce o średnicy 70 mm i większej, z wydajnością przeciętnie 1 sztuki na sekundę. Układ pionowy jest zazwyczaj wielo gniazdowy i służy do otrzymywania tabletek o połowę mniejszych rozmiarach z jednocześnie dużą wydajnością nawet do 3 sztuk na sekundę.

 

Schemat procesu prasowania wstępnego (tabletkowania) w układzie poziomym:
a) dozowanie, b) wypełnianie, c) sprasowanie, d) usuwanie;
1 - prowadnica - dno matrycy (nieruchome), 2 - stempel ruchomy, 3 - boczna część matrycy (ruchoma), 4 - tłoczywo proszkowe w ruchomym zasobniku, 5 - tabletka

 

Polish