Definicja

 

Prasowanie jest cykliczną technologią przetwórstwa duroplastów mająca szczególne zastosowanie w wyrobach przemysłu elektrotechnicznego i w przetwórstwie tworzyw zbrojonych włóknami ciągłymi i matami. Cykl procesu prasowania składa się z nastepujących etapów:

- wprowadzenie tłoczywa (żywicy) do gniazda formującego
- kohezyjne łączenie ziaren lub jego uplastycznienie
- utwardzenie bądź zestalenie
- wyjęcie przedmiotu z gniazda (tzw. wypraska)

Warunki przetwórstwa tłoczywa są określone przez rodzaj żywicy i napełniacza. Poza tym każdy typ tłoczywa posiada szereg cech zmiennych. Wpływają one na warunki prasowania i własności przetwórcze tłoczywa i są to:
- płynność tłoczywa,
- wilgotność,
- ciężar nasypowy

Zastosowanie procesu prasowania (przykładowe wyroby):

 

 

 

Proces prasowania może być przeprowadzony na różne sposoby. Poniżej przedstawiono podział procesu prasowania ze względu na technologie:

 

 

Polish