Przebieg procesu

 

Tworzywo polimerowe w postaci granulatu lub proszku podawane jest do leja zasypowego wytłaczarki (zasobnika), skąd grawitacyjnie (najczęściej, lub za pomocą odpowiednich podajników ślimakowych) transportowane jest do cylindra. W cylindrze w wyniku ciągłego ruchu obrotowego ślimaka materiał jest transportowany (transport wleczony) w kierunku głowicy. W pewnym momencie tworzywo dostaje się do ogrzewanej strefy cylindra, gdzie ulega stopieniu, a następnie homogenizacji materiałowej i termicznej. Jednorodny stop podawany jest z odpowiednią prędkością do głowicy, gdzie materiał jest formowany, przyjmując kształt ustnika.

 

Schematyczny przebieg procesu wytłaczania

 

Porównanie działania układów uplastyczniających wytłaczarek jednoślimakowych oraz dwuślimakowych współbieżnych i przeciwbieżnych przedstawiono w poniższych tabelach.

 

Podstawowa charakterystyka wytłaczarek ślimakowych (D=75mm)

 

Wybrane charakterystyki układów uplastyczniających wytłaczarek

 

Polish