Welcome

pwrWelcome to web site... Zespołu Tworzyw Sztucznych, wchodzącego od 2014 r. w skład Katedry Odlewnictwa, Automatyki i Tworzyw Sztucznych Wydz. Mechanicznego PWr.

Misja

Naszą misją jest wspólnie z pracującymi w przemyśle rozwijać zastosowanie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez:

  1. Kształcenie inżynierów wyposażonych w wiedzę o technologiach przetwórstwa tworzyw sztucznych
  2. Dostarczanie ludziom pracującym w przemyśle wiedzy o nowych osiągnięciach myśli światowej
  3. Prowadzenie wspólnych badań i prac wdrożeniowych wykorzystując potencjał tkwiący w obu współpracujących stronach

Współpraca

Laboratorium oferuje współpracę w następujących dziedzinach:

  • formowanie wtryskowe, wytłaczanie, formowanie próżniowe;
  • opracowania wdrożeniowe w pełnym zakresie, od projektowania kształtek przez konstrukcję form, technologię procesów formowania do wykonania serii informacyjnych.

Zaufali nam: