Koło Naukowe Materiałów Kompozytowych

Studenckie Koło Naukowe Materiałów Kompozytowych

opiekun: prof. Jacek Kaczmar

 

 

Studenckie Koło Naukowe Materiałów Kompozytowych „Kompozytywni” jest organizacją działającą przy Wydziale Mechanicznym od listopada 2013 roku. Naszym opiekunem jest dr hab. inż. Jacek Kaczmar, prof. PWr. Celem przewodnim naszego koła jest stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań w dziedzinie materiałów kompozytowych.

W ramach działalności koła zgłębiamy wiedzę teoretyczną oraz zdobywamy doświadczenie praktyczne. Zajmujemy się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej poprzez: udział w projektach, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, organizowanie konferencji, współpracę z organizacjami studenckimi Politechniki Wrocławskiej i z innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą oraz z innymi organizacjami gospodarczymi, naukowymi i przedsiębiorstwami.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • zdobywanie wiedzy teoretycznej,
  • zdobywanie doświadczenia w praktyce,
  • spotkania z przemysłem (wycieczki do firm produkcyjnych),
  • współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami,
  • projekty,
  • targi,
  • konferencje,
  • seminaria.

 

Rekrutacja:

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wszystko czego potrzebujesz to zapał i chęć do działania! Zapraszamy!

 

www.kompozytywni.pwr.wroc.pl

kontakt@kompozytywni.pwr.wroc.pl