Aparat do pomiaru temp. mięknienia wg Vicata

Polski

 

Opis urzadzenia:

 

Urządzenie do pomiaru jest termostatem szafkowym zaopatrzonym w zespół pionowych prętów obciążonych (ponad szafką ) obciążnikami (nacisk 1 lub 5 [N].

U dołu każdy pręt ma tępą igłę stalową o przekroju poprzecznym 1 mm.

W urządzeniu znajduje się termostat z zegarem i termoregulatorem tak , aby temperatura wewnątrz szafki podnosiła się podczas badania z szybkością 50 0 C w ciągu 1 godz. Zagłębienie igły na gł. 1 mm sygnalizują wskaźniki połączone z systemem dzwonkowym.

 

Zastosowanie:

 

Pomiar temperatury mięknienia materiałów polimerowych

 

Zdjęcie:

 

 

 

11
Werkstoffprufmachinen Leipzig