(ostatnia aktualizacja: 18 VI 2021 r.)

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DLA STUDENTÓW

 


 

Wytyczne dla dyplomantów

odnośnie pisania prac dyplomowych

klik


 

 

ERGONOMIA I BHPLiteratura do przedmiotu "Ergonomia i BHP"

... i wszelkie inne książki, których tytuły związane są z: 

Zagadnienia do seminarium z przedmiotu "Ergonomia i BHP"

klik


 

Konspekty z przedmiotu "Ergonomia i BHP"

klik


 

Testownik z przedmiotu "Ergonomia i BHP" (wersja poprawiona)

klik


 

Przykładowe zadania do zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

klik1

klik2

klik3Wyniki zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

dla MBM1 (grupa wtorkowa)

klik


 

Wyniki zaliczenia przedmiotu "Ergonomia i BHP"

dla MBM1 (grupa czwartkowa)

klik


 

 

 

TWORZYWA SZTUCZNE

 

 

Literatura do przedmiotu "Tworzywa sztuczne"
 

"Przetwórstwo tworzyw sztucznych"
K. Wilczyński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000 r.

"Tworzywa Sztuczne. Materiałoznawstwo i Przetwórstwo"
K. Dobosz, A. Matysiak, WSiP, Warszawa, 1994 r.

"Reologia w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych"
K. Wilczyński, WNT, Warszawa, 2001 r.

"Technologia Tworzyw Sztucznych"
J. Pielichowski, A. Muszyński, WNT, Warszawa, 1998 r.

"Polimery Konstrukcyjne"
D. Żuchowska, WNT, Warszawa, 1995 r.

"Metody Badań i Ocena Właściwości Tworzyw Sztucznych"
T. Broniewski i in., WNT, Warszawa, 2000 r.

"Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych"
R. Sikora, Wyd. Ed. Zofii Sobkowskiej, Warszawa 1993 r.

"Techniki wytwarzania. Przetwórstwo tworzyw sztucznych"
R. Sikora, Warszawa 1982 r.

"Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo"
B. Łączyński, Warszawa 1980 r.

"Tworzywa sztuczne - poradnik"
H. Saechtling, wydanie 5, WNT 1998 r.

"Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych"
B. Łączyński, WNT, Warszawa, 1973 r.

"Zastosowanie i przetwórstwo tworzyw sztucznych"
I. Hyla, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 r.

 

 


 

Konspekty do przedmiotu "Tworzywa sztuczne"

klik


 

Przykładowe zadania do zaliczenia przedmiotu "Tworzywa sztuczne"

(hasło - jak do konspektów)

klik


 

Wyniki zaliczenia przedmiotu "Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych" lab.

dla W3

klik